Jesteś tutaj

Dopiero od 2019 zniesienie limitu składek na ZUS

Kategoria: 
Wydarzenia

Od 2019 roku ma jednak obowiązywać zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Sejm przyjął bowiem 14 grudnia poprawki Senatu zakładające przesunięcie o rok daty - wejścia w życie Ustawy, regulującej ten problem. Posłowie zaakceptowali poprawki zaproponowane przez Senat - jednogłośnie.

Pierwotnie ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na skutek zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyskałby ok. 5,4 mld zł. Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób., czyli ok. 2 proc. ubezpieczonych.

Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł., czyli 10 tys. 790 zł miesięcznie.

Ustawa (po podpisaniu przez Prezydenta RP) - przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

(opr. wg PAP)