Jesteś tutaj

Mieszkania na Zabobrzu - oszczędniej

Kategoria: 
Wydarzenia

Z funduszów Europejskich skorzystają także mieszkańcy Zabobrza, ponieważ Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała dofinansowanie do oczekiwanej termomodernizacji kilkunastu następnych budynków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres przewidzianych od 2018 roku prac, w ramach kompleksowej termomodernizacji w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmuje: - ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz dachu, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiany opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz modernizację instalacji c.o. i systemu wentylacji.

Całkowita wartość projektu: 4 351 632,17 zł. Natomiast wartość dofinansowania z funduszy europejskich: - 2 015 778,09 zł (Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 1.912.656,24 złotych, stanowiącego 48,69 procent całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dzięki tej inwestycji, do której przygotowania już wdrożono - na poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach JSM oraz na polepszanie środowiska naturalnego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych mogą liczyć mieszkańcy nast. budynków zlokalizowanych przy:

ul. K.I. Gałczyńskiego nr 18, 20, - J. Kiepury nr 30, 32, - Marii Curie-Skłodowskiej nr 13 oraz T. Sygietyńskiego nr 1, 3 i 5

Termin realizacji Projektu wyznaczono - do 31 października 2018 roku!

Jak podaje JSM - oprócz oszczędności energii, zwłaszcza cieplnej - mieszkańcy budynków objętych tą inwestycją zyskają, ponieważ z własnych budżetów poniosą mniejsze koszty na docieplenie „swoich” budynków.
J.S.