Jesteś tutaj

Rewitalizacja secesji

Kategoria: 
Wydarzenia

Dzięki unijnym funduszom Jelenia Góra ma restaurować od przyszłego roku, kilkadziesiąt zdegradowanych budynków, w tym 17-ście zabytkowych w Alei Wojska Polskiego i 14 w Cieplicach.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

Pozytywnie zaopiniowano wnioski o środki pomocowe złożone przez kilkanaście jeleniogórskich Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzających zabytkowymi kamienicami. W sumie przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu „Zintegrowane Inwestycje Aglomeracji Jeleniogórskiej”, przy sporym wsparciu wielu samorządów, ponieważ dotyczy także inwestycji w Piechowicach, Gryfowie, Kowarach, Mirsku i Wleniu oraz w gminach Świerzawa i Wojcieszów.

W samej Jeleniej Górze aż 12 następujących Wspólnot Mieszkaniowych uzyskało dofinansowanie z funduszów europejskich na remonty zarządzanych budynków, w wysokości blisko 5 mln zł:

- Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze. Wnioskodawcą była Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA”, całkowita wartość projektu - 1 714 591,36 zł, kwota dofinansowania - 902 582,13 zł

- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, 10 oraz nr 11. Wnioskodawcą była Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 10, całkowita wartość projektu - 870 305,66 zł, kwota dofinansowania - 488 232,29 zł

- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, 28, 29 oraz nr 41. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 29. Całkowita wartość projektu - 722 688,34 zł, dofinansowanie - 406 453,63 zł

- Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 35. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 35. Całkowita wartość projektu - 439 354,95 zł, dofinansowanie - 253 388,07 zł

- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 37, 77 oraz przy ul. Mickiewicza 17. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Al. Woj. Polskiego 37. Całkowita wartość projektu - 1 305 488,52 zł, dofinansowanie - 560 902,87 zł

- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 44, nr 46 oraz 60. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 46. Całkowita wartość projektu - 1 014 576,11 zł, kwota dofinansowania - 584 089,48 zł

- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Al. Wojska Polskiego 45, i 47 oraz ul. Armii Krajowej 17. Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 47. Całkowita wartość projektu - 370 049,98 zł, dofinansowanie - 210 938,88 zł

- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków położonych przy ul. Wojska Polskiego 73, 81 oraz ul. Wolności 60 i Plac Piastowski 3. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 73. Całkowita wartość projektu - 425 955,37 zł, dofinansowanie - 224 680,32 zł

- Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2. Wnioskodawca - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2. Całkowita wartość projektu - 196 697,63 zł, dofinansowanie - 102 027,07 zł

- Renowacja budynku przy ul. Pocztowej 6. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6. Całkowita wartość projektu - 400 300,76 zł, dofinansowanie - 238 234,99 zł

- Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12. Wnioskodawca - Wspólnota Mieszkaniowa Wyczółkowskiego 12. Całkowita wartość projektu - 439 354,95 zł, dofinansowanie - 125 626,91 zł

- Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3. Wnioskodawcą była Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14a. Całkowita wartość projektu - 677 652,08 zł, kwota dofinansowania - 356 886,27 zł.

Godzi się przypomnieć, iż rewitalizację zabytkowych kamienic przy Alei Wojska Polskiego, obiecywano już ponad 10 lat temu. Wydano nawet pieniądze na różne związane z nią programy, wraz projektem kolorystyki elewacji, skonsultowanym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
J.S.